Pod naszym patronatem: II Termathlon Essity | LG HIRO Quersus Wakacyjne SUPER GAME e-sport
reklamaRadni wizytowali oczyszczalnię ścieków

- opublikowano: 06-04-2012

Głównym tematem marcowego posiedzenia Komisji Mieszkaniowej Rady Miejskiej Oława była działalność i modernizacja oławskiej oczyszczalni ścieków. Pierwszym punktem posiedzenia było omówienie przez Dyrektora oczyszczalni Janusza Gąsiora oraz Prezesa ZWiK w Oławie Krzysztofa Pękalę całej inwestycji i postępów w pracach remontowych. Przygotowana prezentacja była bardzo szczegółowa. Ogółem cała inwestycja jest już prawie ukończona – zaawansowanie prac wynosi 75%.

Oławska oczyszczalnia została uruchomiona po wojnie – na bazie poniemieckiej oczyszczalni. Obiekt remontowany był w 1999 roku. Wielu oławian zapewne pamięta ten czas, gdyż dało się czuć nieprzyjemny zapach w trakcie prowadzenia remontu. Modernizacja ta nie obejmowała jednak całej infrastruktury oczyszczalni. Na przebudowę czekała nitka osadowa, która już w fazie projektowania została źle przemyślana. Obecna modernizacja objęła budowę: instalacji Automatycznej Tlenowej Stabilizacji Osadu – ADSO, urządzenia do separacji oraz płukania piasku, magazynu osadów, nowych przewodów technologicznych, modernizację części istniejących obiektów, rozbudowę systemu komunikacyjnego obiektu, wykonanie systemu AKPiA , monitoringu oraz centralnego sterowania.

Zakończenie wszystkich prac przewiduje się na czerwiec tego roku. Prace postępują szybko, więc termin powinien zostać dotrzymany. Ważnym elementem dla ochrony środowiska jest fakt, że oczyszczalnia przez okres trwania prac funkcjonuje, oczyszcza wodę i dotrzymuje wszystkich norm. Modernizacja i dobudowa obiektów pozwoli na 100% automatyzację, wykluczenie kontaktu pracowników ze ściekami, zniwelowanie zapachu do zera. Wykluczy tzw. czynnik ludzki a tym samym zmniejszy awaryjność systemu. W dłuższej perspektywie czasu wprowadzona nowoczesna technologia oraz podjęte rozwiązania techniczne mające również na względzie ochronę środowiska, pozwolą zaoszczędzić energię zużywaną w procesie uzdatniania wody, co powinno odbić się także pozytywnie na portfelach mieszkańców.

Modernizacja oczyszczalni ścieków to 8 na liście projektów do realizacji w ramach programu „Modernizacja oczyszczalni ścieków oraz budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w mieście Oława” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania to ponad 36 mln. zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu udzielił na ten cel pożyczki w wysokości 20 mln. zł. Ponad 6 mln. zł ZWiK przeznaczył z własnych środków.

Projekt zawiera oprócz unowocześnienia oczyszczalni, budowę i modernizację 50 kilometrów sieci kanalizacyjnej i wodociągowej (30 km kanalizacji, 13 km sieci wodociągowej, 6 km modernizacji istniejącej kanalizacji) oraz rozbudowę stacji uzdatniania wody, tak by uniezależnić miasto od dostaw wody z Wrocławia, który pobiera wodę z rzeki Oławy. Woda z oławskiego ujęcia jest o wiele wyższej klasy – jest z podziemnego ujęcia i pozbawiona jest pestycydów i innych zanieczyszczeń, co sprawia iż mniej zabiegów należy wykonać by mogła ona popłynąć w naszych kranach.

W tej chwili o prawie 50% zwiększył się stopień skanalizowania miasta. Dzięki tej inwestycji oczyszczalnia będzie spełniać wysokie standardy określone w przepisach o ochronie środowiska, pozwoli także na uniknięcie płacenia kar przez miasto za niskie skanalizowanie aglomeracji miejskiej. Unia nie tylko jest źródłem pozyskiwania środków, posiada również rygorystyczne przepisy o ochronie środowiska. Wysoki stopień skanalizownia aglomeracji miejskich jest takim wymogiem. Niespełnienie tych wymagań wiązało by się z nałożeniem na miasto wysokich kar, przy dalszych naciskach na rozbudowę sieci. ZWiK własnymi siłami prowadził prace w tym kierunku, jednak przy niewielkich możliwościach finansowych były to niewielkie inwestycje. Dotacja z Unii, połączona z kredytem i wsparciem miasta pozwoliły w krótkim czasie zapewnić miastu stabilną i bezpieczną sytuację i uniknięcie w przyszłości problemów.

Radni pytali o problemy jakie napotkał ZWiK podczas realizacji zadania. Prezes spółki stwierdził, że zdarzyły się sytuacje kolizyjne z innymi inwestycjami prowadzonymi na terenie miasta. Zdarzyły się też opóźnienia, jednym z najistotniejszych wydaje się być opóźnienie realizowanych prac na terenie Nowego Otoku.

Projekt realizowany na terenie Nowego Otoku zawiera 4,2 km sieci wodociągowej, 18,3 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz dwie przepompownie ścieków. ZWiK zerwał umowę z wykonawcą projektu. Powodem było zatrudnienie przez niego podwykonawcę, bez wcześniejszego spełnienia niezbędnych formalnych działań i zezwoleń określonymi w umowie. Część prac została jednak wykonana prawie całkowicie na terenie Nowego Otoku - Wschód. Sytuacja jest trudniejsza w drugiej części inwestycji (Nowy Otok - Zachód ), tu po inwentaryzacji powstanie konieczność ogłoszenia przetargu na nowego wykonawcę spełniając wszystkie unijne wymogi, co spowoduje dalsze wydłużenie terminu realizacji tej inwestycji.

M.S.

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 2. )
07-05-2012 ~ Mistrz ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Podwyższą opłaty za wodę i ścieki i odbiją sobie straty.
Nie potrafią inwestycji dopilnować. Setki klientów im nie płaci bo nie dokonali odbiorów technicznych. Inwestycja za grube miliony nic im się jeszcze nie zwróciła, pokryją to inni mieszkańcy Oławy.
28-04-2012 ~ Qpa ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Pewnie w zamian za udaną wizytę nasi radni uchwalą bez sprzeciwu (i cienia refleksji)kolejną podwyżkę na najdroższe z mediów (woda+ścieki)?
Ciekawe kto w końcu poda monopolistów ze ZWiK do UOKiK-u o wykorzystywanie swojej monopolistycznej pozycji

OSI - OLAWA.INFO - Radni wizytowali oczyszczalnię ścieków
OSI - OLAWA.INFO - Wizyta OSI w oczyszczalni ścieków
OSI - OLAWA.INFO - Wizyta OSI w oczyszczalni ścieków
OSI - OLAWA.INFO - Wizyta OSI w oczyszczalni ścieków

najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2018 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin