Komitet Społeczny odpowiada inwestorowi

- opublikowano: 30-07-2019

Szanowny Zespole Guotai-Huarong

Na wstępie bardzo dziękujemy za docenienie naszych prac w zakresie ochrony środowiska oraz obrony praw i interesów mieszkańców Godzikowic oraz Gminy Oława.

Nasza zdecydowana, negatywna postawa na wybudowanie w Godzikowicach, największych w Europie zakładów elektrolitu, jest spowodowana wieloma sprawdzonymi i udokumentowanymi faktami. Pozwolimy sobie przedstawić tylko kilka z nich.

Państwa fabryka jest zakwalifikowana do Zakładów Dużego Ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej ze względu na ilość i rodzaj posiadanych substancji, które należą do grupy związków o bardzo wysokiej toksyczności w stosunku do organizmów żywych, substancji rakotwórczych, łatwopalnych oraz wybuchowych. Większość związków stosowanych w produkcji, stwarzają również duże zagrożenie dla środowiska naturalnego, zaburzając prawidłowe funkcjonowanie ekosystemu.

Według Programu Ochrony Środowiska Gminy Oława, Główny Zbiornik Wód Podziemnych, na terenie którego leżą Godzikowice, jest silnie podatny na zanieczyszczenia. Planowana inwestycja jest zlokalizowana przy Strefie Ochronnej Wody Pitnej dla miasta Wrocławia. W czasach poważnych problemów z dostępnością wody pitnej , ten jakże strategiczny, ogromnej wagi fakt, nie został przez Państwa Zespół gruntownie przeanalizowany, stąd też nastąpiło nieporozumienie w postaci chęci lokalizacji Zakładu Chemicznego na terenie Godzikowic. Odpowiednie Instytucje wrocławskie również podjęły kroki w celu weryfikacji tej kuriozalnej decyzji.

Pragniemy podkreślić, iż na całym świecie nie ma technologii bezpiecznej utylizacji toksycznych odpadów w przypadku produkcji elektrolitu. Dlatego też jesteśmy zaniepokojeni w jakiś sposób, chcą Państwo utylizować kilkaset ton rocznie, toksycznych i rakotwórczych odpadów. Gdzie i przez jakie firmy będą one składowane?

GTHR również w ramach uzupełnienia do Raportu Oddziaływania na Środowisko, wydał oświadczenie odnośnie zanieczyszczeń zawartych w planowanych ściekach. Dla części z nich brak jest wartości odniesienia w istniejących regulacjach prawnych, stąd też nie ustosunkowali się Państwo co do dopuszczalnych wartości. Brak odpowiednich przepisów w polskim prawodawstwie nie obliguje inwestora do podania jakichkolwiek gwarancji na spełnienie wymagań bezpieczeństwa dla tych parametrów! W związku z tym, na jakiej podstawie, oczyszczalnie ścieków będą analizowały stopień oczyszczenia z toksyn, bez ustalonych dopuszczalnych i bezpiecznych wartości? Jak ten fakt przełoży się na jakość wód w rzekach, które zasilają pitną wodę? Stajemy się projektem doświadczalnym bez uprzednich ekspertyz. Jak wielka musi nastąpić degradacja środowiska, aby wprowadzić proces regulacji dla wszystkich substancji znajdujących się w fabrykach elektrolitu?

Przedstawiciele Komitetu Społecznego stoją na stanowisku, iż dla tak nowej gałęzi przemysłu jaką jest produkcja elektrolitu, w rodzimym ustawodawstwie, nie tylko dla ścieków – brakuje limitów wskaźników zanieczyszczeń. Tych limitów brakuje również w rozporządzeniach Ministra Zdrowia, Ministra Środowiska , Ministra Infrastruktury , Ministra Inwestycji i Rozwoju, Ministra Żeglugi.

Nie jesteśmy przeciwni elektromobilności, lecz nie godzimy się na lokalizację tak niebezpiecznych zakładów w pobliżu naszych domostw. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić życie i zdrowie naszych dzieci oraz rodzin. Żyjemy w Godzikowicach od wielu pokoleń, szanujemy i popieramy nowe inwestycje w naszej Gminie, licząc tym samym na poszanowanie naszego bezpieczeństwa.

Z wyrazami szacunku: Komitet Społeczny „STOP budowie zakładów elektrolitu w Godzikowicach”

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )

OSI - OLAWA.INFO - Komitet Społeczny odpowiada inwestorowi

najnowsze tematy:
komentowane
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin