Porządek czerwcowej sesji Rady Powiatu

- opublikowano: 21-06-2019

MIESZKAŃCY POWIATU OŁAWSKIEGO

Zapraszam do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 26.06.2019 r. o godz. 13 00 w sali posiedzeń Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Oławie, przy ul. 3 Maja 1 /budynek A, parter, sala nr 1/.

Porządek obrad:

1. Informacja na temat porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oławie z 29 maja 2019 r.
3. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
4. Raport o stanie Powiatu Oławskiego za rok 2018.

1) przedstawienie Raportu,
2) debata nad Raportem o stanie Powiatu Oławskiego za 2018 r.,
3) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

5. Wykonanie budżetu Powiatu Oławskiego za 2018 rok:

1) sprawozdanie Starosty Oławskiego z wykonania budżetu za rok 2018,
2) sprawozdanie finansowe za rok 2018, przedstawione przez Starostę Oławskiego,
3) informacja Starosty Oławskiego o stanie mienia Powiatu Oławskiego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oławie za rok 2018,
4) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
5) odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2018 rok oraz treści wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
6) odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
7) opinie stałych komisji Rady Powiatu w sprawie wykonania budżetu,
8) dyskusja,
9) podjęcie uchwał w sprawie:
a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok,
b) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oławie za 2018 rok.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

1) w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego za 2019 rok,
2) zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego,
3) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie,
4) w sprawie nadania Zespołowi Szkół Specjalnych w Oławie imienia hrabiny Ireny Komorowskiej,
5) o wyrażeniu woli modernizacji obiektów i wyposażenia Domu Pomocy Społecznej w Oławie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

7. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady Powiatu w Oławie.
8. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Tadeusz Kułakowski

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 1. )
23-06-2019 ~ Ciekawski ( gość OSI) zgłoś naruszenie
"...w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Zjednoczonej Europy w Oławie..."? Czy ktoś wie o co tu chodzi?


najnowsze tematy:
komentowane
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin