Program za życiem w powiecie oławskim

- opublikowano: 22-05-2019

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem" (Dz. U. poz. 1860) Rada Ministrów ustanowiła program kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem", zwany dalej „Programem". Ważnym działaniem w systemie wsparcia jest powołanie powiatowego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego, umożliwiających objęcie wsparciem osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku 0-7 lat.

Samorząd powiatu oławskiego podpisał porozumienie w dniu 28 listopada 2017 r. z Ministerstwem Edukacji Narodowej na podstawie którego otrzymał na realizacje zadania dotacje celowa w wysokości 861 640 zł na lata 2017-2021.

W imieniu samorządu powiatowego Zespół Szkół Specjalnych w Oławie realizuje program Powiatowego Ośrodka Koordynacyjno- Rehabilitacyjno-Opiekuńczego.

Celem Powiatowego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego jest kompleksowe wsparcie dla rodzin dzieci niepełnosprawnych poprzez:
• Udzielanie rodzicom specjalistycznych informacji dotyczących problemów rozwojowych dziecka,
• Organizację potrzebnych dla dziecka i jego rodziny form pomocy tj. fizjoterapeutycznej,
psychologicznej, pedagogicznej i innych,
• Wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy,
• Prowadzenie akcji informacyjnych.

Ośrodek zapewnia Uczestnikom programu:
• konsultacje lekarskie,
• konsultacje i zajęcia ze specjalistami: fizjoterapeutę, psychologiem, pedagogiem, logopedą,
• sesje EEG Biofeedbeck,
• sesje dogoterapeutyczne.

Program „Za Życiem” kierowany jest do rodzin z dziećmi, u których wykryto wady rozwojowe oraz rodzin dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością w wieku 0-7 lat (do czasu podjęcia nauki szkolnej) ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

W ramach realizacji zajęć, dziecko może otrzymać maksymalnie 10 godzin zajęć/terapii miesięcznie.

Rekrutacja uczestników odbywa się poprzez złożenie i weryfikację dokumentów rekrutacyjnych w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Oławie ul. Iwaszkiewicza 9a:
• deklaracja uczestnictwa wraz z załącznikami,
• formularz osobowy,
• zgodna na wytwarzanie/przetwarzanie wizerunku,
• zgodna na przetwarzanie danych osobowych,
• oryginał lub kserokopia za potwierdzeniem za oryginał:

- o Opinia o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju Dziecka i/lub
- o Orzeczenie o Niepełnosprawności i/lub
- o Zaświadczenie Lekarskiego (zgodnego z Ustawą „Za życiem”).

Dokładne informacji i dokumenty do pobrania na www.zssolawa.szkolnastrona.pl/ zakładka „Program Za Życiem”.

Zajęcia ze specjalistą odbywają się po bezpośrednim umówieniu się Rodziców z terapeutę. Zespół Szkół Specjalnych udostępniane specjalistom w pełni wyposażone nowoczesne i dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych gabinety w których realizowane są usługi: konsultacje lekarskie, fizjoterapia, zajęcia z logopedą, psychologiem, pedagogiem, sesje dogotarapeutyczne.

W 2018 r. zrealizowano:
• konsultacje lekarskie - 97 godzin,
• fizjoterapia - 1163 godziny,
• logopeda - 464 godziny,
• psycholog - 186 godzin,
• pedagog - 35 godzin,
• dogoterapii - 10 godzin.

źródło: Starostwo Powiatowe

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )

OSI - OLAWA.INFO - Program za życiem w powiecie oławskim

najnowsze tematy:
komentowane
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin