Sztandar dla KPP w Oławie w 100. rocznicę utworzenia Policji

- opublikowano: 15-05-2019

Wesprzyj akcję i przyczyń się do ufundowania sztandaru!

Ukonstytuowały się władze Honorowego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie. Wyboru przewodniczącego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza dokonali 2 maja członkowie komitetu, podczas kolejnego spotkania w oławskim starostwie.

Celem działań komitetu jest zgromadzenie funduszy na szczytny cel, jakim jest wykonanie sztandaru, którym zostaną uhonorowani oławscy funkcjonariusze policji, wyposażenie w umundurowanie obsad pocztu sztandarowego oraz sfinansowanie kosztów ceremoniału wręczenia sztandaru dla KPP w Oławie. Okazja na realizację tego zadania jest wyjątkowa - w tym roku przypada setna rocznica powstania Policji Państwowej w Polsce. Jeśli zostaną spełnione wszystkie wymogi proceduralne, to uroczystość wręczenia sztandaru KPP w Oławie mogłaby się odbyć we wrześniu br., na oławskim Rynku. We władzach komitetu znaleźli się:
* przewodniczący komitetu - starosta oławski Zdzisław Brezdeń;
* zastępca przewodniczącego – mł. insp. w st. spoczynku Jacek Gałuszka, b. komendant powiatowy Policji w Oławie;
* sekretarz komitetu – przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Kułakowski.

Do członkostwa i udziału w działaniach komitetu zaproszeni zostali ponadto przedstawiciele lokalnych samorządów i przedsiębiorcy, znani z dobroczynnej działalności: burmistrz Oławy Tomasz Frischmann, burmistrz miasta i gminy Jelcz-Laskowice Bogdan Szczęśniak, pełniący obowiązki wójta gminy Oława Henryk Kuriata, wójt gminy Domaniów Wojciech Głogulski, ks. dziekan Janusz Gorczyca, Janusz Cieślak, Tomasz Jurczak, Jacek Jurczak, Józef Waś, Andrzej Jeżewski oraz prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Oławie – Henryk Joński.

Wcześniej, 19 marca br., przez członków komitetu został podpisany „Akt Założycielski Honorowego Komitetu Ufundowania Sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Oławie”.

- Komenda Powiatowa Policji w Oławie, jako jedna z nielicznych jednostek w województwie dolnośląskim nie posiada jeszcze swojego sztandaru - mówi przewodniczący komitetu starosta Zdzisław Brezdeń. - Sytuacja ta wkrótce może się zmienić, za sprawą inicjatywy i zaangażowania Honorowego Komitet Ufundowania Sztandaru dla KPP w Oławie oraz hojności mieszkańców naszego powiatu.

Zbiórkę darowizn prowadzi oławskie koło Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, które otworzyło w tym celu subkonto.

Darczyńcy, chcący wnieść swój udział w uhonorowanie sztandarem oławskich policjantów, strzegących naszego bezpieczeństwa na terenie powiatu mogą dokonywać dobrowolnych wpłat na konto: BS 0295 8500 0720 0400 1118 7800 02, z tytułem „Sztandar dla KPP w Oławie”.

Adresem komitetu do korespondencji jest Starostwo Powiatowe w Oławie, ul. 3 Maja 1, 55-200 Oława.

- Zachęcam wszystkich mieszkańców naszego powiatu, do dokonywania wpłat na ten szczytny cel! Wesprzyjmy akcję i wspólnie przyczyńmy się do ufundowania sztandaru dla funkcjonariuszy i cywilnych pracowników z KPP w Oławie - apeluje przewodniczący komitetu Zdzisław Brezdeń. - Wierzę, że dzięki zaangażowaniu i wsparciu wielu osób oraz instytucji, inicjatywa przygotowania i ufundowania sztandaru zostanie uwieńczona sukcesem. Dziękujemy za każdy dar serca i wpłatę na utworzone w tym celu konto bankowe.

Za sprawą podjętej przez komitet inicjatywy, zostanie w sposób symboliczny nagrodzona trudna i odpowiedzialna służba funkcjonariuszy i pracowników KPP w Oławie, na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców powiatu oławskiego i zapewnienia porządku publicznego. Będzie także wyrazem uznania, akceptacji i zaufania społeczności dla Policji. Mieszkańcy naszego powiatu mogą w ten sposób odwdzięczyć się policjantom za ich codzienną pracę i niestrudzone czuwanie na straży praworządności.

Obecnie mocno odczuwalny jest brak sztandaru, na który nowoprzyjęci do służby funkcjonariusze Policji mogliby składać rotę ślubowania, a poprzez wystawienie pocztu sztandarowego brać udział w ważnych dla społeczności lokalnej uroczystościach państwowych i rocznicowych, podnosząc tym samym rangę i prestiż Jednostki.


Sztandar, jako historyczny symbol walki, honoru i męstwa, a także wierności uniwersalnym wartościom i poszanowania tradycji, będzie dla oławskich funkcjonariuszy uhonorowaniem służby oraz symbolem społecznego uznania dla codziennej, wytrwałej pracy na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego.zwiń pole komentarza
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )

OSI - OLAWA.INFO - Sztandar dla KPP w Oławie w 100. rocznicę utworzenia Policji

najnowsze tematy:
komentowane
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin