Zakończyła się kwalifikacja wojskowa w powiecie

- opublikowano: 25-04-2019

Nadszedł czas podsumowań kwalifikacji wojskowej w powiecie oławskim. Przez blisko miesiąc Powiatowa Komisja Lekarska określała zdolność do służby wojskowej i przyznawała wojskową kategorię zdrowia osobom zobligowanym do stawiennictwa.

Przed Powiatową Komisją Lekarską stawiło się 320 mężczyzn z rocznika 2000 (podstawowego) i 16 urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadali określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz 10 kobiet, posiadających kwalifikacje do czynnej służby wojskowej (do kwalifikacji wzywane są absolwentki szkół wyższych, o kierunkach medycznych, weterynaryjnych i psychologicznych).

W trakcie kwalifikacji przed komisją stanęło ok. 89% mężczyzn z rocznika 2000 (podstawowego), ok. 15% mężczyzn urodzonych w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej oraz 88% kobiet posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, głównie absolwentki szkół wyższych o kierunkach medycznych, weterynaryjnych i psychologicznych.

Podczas kwalifikacji wojskowej przeprowadza się czynności mające na celu m.in. wydanie wojskowych Zdjęcie poglądowedokumentów osobistych czy też ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej. Ustalenie zdolności odbywa się poprzez określenie przez komisję wojskową kondycji fizycznej i psychicznej poddającego się kwalifikacji, poprzez nadanie mu odpowiedniej kategorii zdrowia (A, B, D, E).

Komisja uznała 278 mężczyzn z podstawowego rocznika za zdolnych do czynnej służby wojskowej i zaliczyła ich do kategorii zdrowia „A”. Kategorię „B” (jako czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej) otrzymały 2 osoby, kategorię „D” (niezdolny do czynnej służby wojskowej, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej) – 28 osób, natomiast kategorię „E” (trwale niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny) – 12 osób.

Ustawa z 9 stycznia 2009 r., o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 22, poz. 120) wprowadziła pojęcie „kwalifikacji wojskowej”. Zakres przedsięwzięć, realizowanych w czasie jej prowadzenia, obejmuje:
* założenie ewidencji wojskowej;Zdjęcie poglądowe;
* orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej;
* wydanie osobom, podlegającym stawiennictwu, wojskowego dokumentu tożsamości (książeczek wojskowych).
Ustawa gwarantuje obywatelom, którzy spełnili obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej, uregulowanie stosunku do służby wojskowej. Wszystkie osoby, stawiające się do kwalifikacji wojskowej są kierowane do właściwej komisji lekarskiej, w celu określenia ich zdolności do czynnej służby wojskowej i z mocy prawa, bez odbycia czynnej służby wojskowej, przeniesione do rezerwy - po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej (orzeczenia komisji lekarskiej).

Kwalifikację wojskową przeprowadzają wojewodowie, przy współudziale szefów wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komendantów uzupełnień i starostów, a także wójtów i burmistrzów oraz prezydentów miast. W powiecie oławskim organizatorem tego zadania, zleconego przez administrację rządową, we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień we Wrocławiu, byli starosta Zdzisław Brezdeń oraz Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Oławie.

SŁUŻBA WOJSKOWA Osoby zainteresowane zawodową służbą wojskową, służbą w Wojskach Obrony Terytorialnej oraz Narodowych Siłach Rezerwowych powinny zgłosić się do Wojskowej Komendy Uzupełnień we Wrocławiu, ul. Gajowicka 118. Placówka jest czynna w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od godziny 7.30 do 15.30, a w środy - od 7.30 do 18.00.

źródło: Starostwo Powiatowe

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin