Pod naszym patronatem: Wygraj książkę dla Czytelnika OSI
reklamaWyprawka szkolna 2018/2019

- opublikowano: 04-10-2018

INFORMACJA DLA SKŁADAJĄCYCH WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH „WYPRAWKI SZKOLNEJ” W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Wniosek należy złożyć w terminie do 12 października 2018 r. do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2018/2019, po uprzednim zapoznaniu się z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1796) oraz Zarządzeniem 143/0050/2018 Burmistrza Miasta Oława z dnia 28 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - „Wyprawka szkolna”.

Załączniki do wniosku:
1) kserokopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.
Zasady rozliczenia 1) zwrot rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztów zakupu podręczników następować będzie po przedłożeniu dowodu zakupu, np. faktury VAT lub rachunku wystawionego na ucznia, rodzica lub opiekuna prawnego.

Informację w zakresie szczegółowych zasad składania wniosków i refundowania wydatków należy pozyskać w szkole, w której uczeń będzie objęty pomocą w ramach programu „Wyprawka szkolna 2018”.

WNIOSEK Wyprawka szkolna 2018 r..doc

źródło: UM Oława

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )

OSI - OLAWA.INFO - Wyprawka szkolna 2018/2019

najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin