Pod naszym patronatem: Amore Italiano in opera - Gala Karnawałowa | Hideout 2019 | Season Start w Jelcz-Laskowicach | VI Nocny Maraton Pływacki Termy Jakuba
reklamaPorządek czerwcowej sesji Rady Powiatu w Oławie

- opublikowano: 25-06-2018

Zapraszam do udziału w sesji Rady Powiatu, która odbędzie się 27.06.2018 r. o godz. 13 00 w sali posiedzeń Rady Powiatu, Starostwa Powiatowego w Oławie, przy ul. 3 Maja 1 /budynek A, parter, sala nr 1/.

Porządek obrad:
I. Informacja na temat porządku obrad.
II. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Powiatu w Oławie z 30 maja br.
III. Informacja Pełnomocnika ds. Pacjenta w zakresie skarg i wniosków dotyczących działalności Zespołu Opieki Zdrowotnej w Oławie za 2017 r.
IV. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od poprzedniej Sesji.
V. Wykonanie budżetu Powiatu Oławskiego za 2017 rok:

1. sprawozdanie Starosty Oławskiego z wykonania budżetu za rok 2017,
2. sprawozdanie finansowe za rok 2017, przedstawione przez Starostę Oławskiego,
3. informacja Starosty Oławskiego o stanie mienia Powiatu Oławskiego oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Oławie za rok 2017,
4. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,
5. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Powiatu Oławskiego za 2017 rok oraz treści wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
6. odczytanie opinii składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium,
7. opinie stałych komisji Rady Powiatu w sprawie wykonania budżetu,
8. dyskusja,
9. podjęcie uchwał w sprawie:

- rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok,
- absolutorium dla Zarządu Powiatu w Oławie za 2017 rok.

VI. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał:

1. w sprawie zmian uchwały budżetowej Powiatu Oławskiego za rok 2018,
2. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Oławskiego,
3. w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Oławie środków finansowych z okazji Święta Policji,
4. w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Oławie środków finansowych z okazji Święta Policji,
5. zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/198/2017 Rady Powiatu w Oławie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na inwestycje z zakresu ochrony środowiska związanych z ograniczeniem niskiej emisji,
6. w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Kasprowicza w Jelczu-Laskowicach z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
7. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Oławskiego.

VII. Interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia radnych.

Przewodniczący Rady Powiatu w Oławie
/-/ Józef Hołyński

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin