Pod naszym patronatem: Amore Italiano in opera - Gala Karnawałowa | Hideout 2019 | Season Start w Jelcz-Laskowicach | VI Nocny Maraton Pływacki Termy Jakuba
reklamaProgram Dobry Start

- opublikowano: 15-06-2018

To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Wsparcie otrzymać może 4,6 mln uczniów. Koszt realizacji świadczenia szacuje się na ok. 1,4 mld zł rocznie. Rodziny otrzymają wsparcie bez względu na dochód.

Jak wynika z danych CBOS w przypadku rodzin z jednym dzieckiem łączne wydatki na wyprawkę szkolną wyniosły na początku roku szkolnego 2017/2018 średnio 686 zł, łącznie dla dwojga uczniów było to średnio 1268 zł, natomiast w rodzinach z co najmniej trojgiem dzieci – 1729 zł.

Dla kogo wsparcie?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Ważne!

• Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole (a szkoła w rozumieniu przepisów rozporządzenia oznacza szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno- -wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.
• Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Jak otrzymać świadczenie dobry start?

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioski o świadczenie będą przyjmowane i realizowane przez te same instytucje, które realizują obecnie świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”. Chodzi tu o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną (np. centrum świadczeń) właściwą dla miejsca zamieszkania rodzica ubiegającego się o wyprawkę na dziecko (w przypadku powiatów świadczenia będą realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie).

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Kiedy rodzina otrzyma wsparcie?

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Pomocne linki
www.mpips.gov.pl/DobryStart
www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie (wniosek)

Od 1 sierpnia wnioski można złożyć drogą tradycyjną (papierową).
Ważne! Ostateczny termin składania wniosków to30 listopada. Wnioski składane w lipcu i sierpniu będą realizowane do 30 września.

Od 1 sierpnia w biurze podawczym Urzędu Miejskiego będą dostępne druki. Wnioski można też wydrukować ze strony Urzędu Miejskiego, zakładka Dobry Start: https://www.um.olawa.pl/miasto/informacje/dobry-start , tel. 71 3035589. Wszyscy mieszkańcy województwa dolnośląskiego mogą korzystać z infolinii 71 34 06 458.
Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną.

źródło: Gmina Oława i UM Oława

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 4. )
17-06-2018 ~ Walenty ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Do " maxa " Polecam więcej tlenu , mniej TVNu .
15-06-2018 ~ max ( gość OSI) zgłoś naruszenie
walenty kiedyś się zdziwisz jak twoja wspaniała zmiana wydrenowała budżet tego nędznego kraju razem z kościelnymi...
15-06-2018 ~ Walenty ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Do ktośka . Twoi już przed laty tak zadłużyli komunę , aż musieli zmienić system... cyt. Komunistyczne władze przeznaczały ogromne środki finansowe na utrzymanie i rozwój aparatu represji. Już w 1946 na działalność Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego wydano 19.590 tys. złotych, co stanowiło ok. 30% budżetu państwa.
15-06-2018 ~ Ktośka ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Zadłużania Państwa ciąg dalszy!

OSI - OLAWA.INFO - Program Dobry Start

najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin