Pod naszym patronatem: Amore Italiano in opera - Gala Karnawałowa | Hideout 2019 | Season Start w Jelcz-Laskowicach | VI Nocny Maraton Pływacki Termy Jakuba
reklamaOd 1 lipca będzie można składać wnioski na 500+

- opublikowano: 11-05-2018

Od 1 lipca wnioski będzie można składać drogą elektroniczną. Od sierpnia - w tradycyjny sposób, czyli drogą papierową. Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu, gwarantuje ciągłość otrzymywania świadczenia.

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian., szczególnie jeżeli chodzi o kwoty wsparcia oraz kryteria, na podstawie których są one przyznawane.

Prawo do wsparcia w ramach programu Rodzina 500+ ustalane jest na okres roku – od dnia 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Rokiem kalendarzowym, który będzie brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego będzie rok 2017.

Jak i gdzie złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze 500+
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie, właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.
Wypełniony wniosek można złożyć osobiście, listownie bądź przez internet. W ostatnim przypadku, do wyboru są 4 kanały: Portal Informacyjno – Usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczna, PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych ZUS) oraz ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).
Do wniosku należy dołączyć odpowiednie dokumenty, właściwe dla indywidualnej sytuacji rodziny wnioskodawcy, w tym także oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do danej formy wsparcia.

Wzory wniosków dostępne pod adresem:
/www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

Najważniejsze zmiany w przepisach od 1 sierpnia 2017 r.
• konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowująca dziecko;
• nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu;
• nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
• składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę;
• rozszerzenie katalogu dochodów;
• zmiana w katalogu dochodów uzyskanych i utraconych;
• doprecyzowanie przepisów o opiece naprzemiennej;
• zmiana terminu uchylenia świadczenia;
• zmiana okresów przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz wypłacania świadczeń;
• osobiste stawiennictwo.

Więcej informacji w załączniku – kliknij tutaj

źródło: Gmina Oława

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin