Pod naszym patronatem: Hideout 2019 | Season Start w Jelcz-Laskowicach | II Powiatowa Gala Talentów - ART-TALENT 2019 | Dni Jelcza-Laskowic 2019
reklamaNabór na urzędników wyborczych

- opublikowano: 29-03-2018

Komunikat Starostwa Powiatowego w Oławie w sprawie naboru na urzędników wyborczych.

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Uwaga: Termin dokonywania zgłoszeń kandydatów został przedłużony do 16 kwietnia br.

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Wrocławiu informuje o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury KBW we Wrocławiu oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego ze zm.

1. Szczegółowe kryteria, jakie musi spełniać kandydat na urzędnika wyborczego.

Zgodnie z art. 191 b oraz art. 191 c § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2017 r. poz. 15 i 1089 oraz z 2018 r. poz. 4, 130 i 138):

Urzędnikiem wyborczym może być osoba posiadająca wykształcenie wyższe, będąca pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych.

Urzędnikiem wyborczym nie może być osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego; komisarz wyborczy; pełnomocnik wyborczy; pełnomocnik finansowy; mąż zaufania; osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika (za wyjątkiem miast na prawach powiatu); osoba, która ma miejsce zatrudnienia na obszarze gminy, w której miałaby pełnić funkcję urzędnika wyborczego; członek komisji wyborczej; członek partii politycznej; osoba prowadząca działalność publiczną niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją; osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Urzędników wyborczych powołuje się dla obszaru danej gminy na okres 6 lat.

2. Liczba urzędników wyborczych, którzy zostaną powołani w poszczególnych gminach przedstawia się następującą:

Powiat oławski:
Gmina Domaniów - 2; Gmina Jelcz-Laskowice - 2; Gmina Oława (gmina) - 2, Gmina Oława (miasto) - 2.

3. Zasady dokonywania zgłoszeń.

W zgłoszeniu na funkcję urzędnika wyborczego podaje się: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego.

Do pobrania: wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego.

Zgłoszenia należy składać do Dyrektora Delegatury KBW we Wrocławiu w terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godziny 15.30.

Do zgłoszenia należy załączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego poświadczoną za zgodność z oryginałem np. przez pracodawcę.

Na zgłoszeniu pracodawca potwierdza fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.

Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.

Dokumenty muszą być złożone osobiście w siedzibie Delegatury KBW we Wrocławiu lub przesłane na adres: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura we Wrocławiu, ul. Podwale 28, 50-040 Wrocław z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie – urzędnik wyborczy”. W przypadku przesyłek pocztowych o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Delegatury, a nie data stempla pocztowego (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego). Zgłoszenia można przesyłać także drogą elektroniczną na adres: wroclaw@kbw.gov.pl w formie skanów podpisanych dokumentów, jednakże dokumenty te muszą zostać również dostarczone do Delegatury w oryginałach w wyznaczonym terminie tj. do dnia 16 kwietnia br. Decyduje data wpływu oryginałów dokumentów do Delegatury.

Zgłoszenia złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgłoszenia spełniające wymogi formalne oraz wynikające z Kodeksu wyborczego zostaną przekazane Szefowi Krajowego Biura Wyborczego.

Jednocześnie, w związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

źródło: Starostwo Powiatowe

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 35. )
07-04-2018 ~ Roman Biurwa ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Przecież to jest beznadzieja oferta. Te 4,4 tys. brutto trzeba podzielić na dniówki. Wykonując tę robotę, której de facto nie wiadomo ile będzie, bierze się urlop bezpłatny w macierzystym urzędzie, więc będzie pomniejszona trzynastka, ewentualna nagroda półroczna, a w dodatku robota leży, bo nikt jej za mnie nie wykona. Bardziej opłacalna jest praca w weekendy przy wykładaniu towaru w markecie. Nie dziwię się, że nikt się do tej roboty nie zgłasza.
05-04-2018 ~ Aron ( gość OSI) zgłoś naruszenie
To nie jest prawda żadnej Edytu, to jest prawda faktyczna, może boleć....ale lepiej wyciągnąć z tego wnioski, niż nie mając racji kłocić się.
05-04-2018 ~ leszeszek ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Tak Edytko, twoja "prawda" na pewno nie jest.
05-04-2018 ~ Aron ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Od kiedy prawda jest hejtem ?
05-04-2018 ~ leszeszek ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Edyta weź się za robotę, a nie hejtujesz w sieci.
05-04-2018 ~ Do sympatyków Kukiz'15 ( gość OSI) zgłoś naruszenie
"Na odsłonięciu byli oławscy sympatycy Kukiz'15, natomiast z racji tego, że nie byli organizatorami tego wydarzenia ani nie czuli potrzeby świecenia emblematami ani nie zabierali głosu. Paweł Kukiz jak i inni posłowie wielokrotnie wypowiadali się na temat Żołnierzy Wyklętych ich stosunek do tego zagadnienia jest powszechnie znany"
Pytam się więc czy wspomniani sympatycy, zwyczajnie po ludzku z szacunku i dla uhonorowania Żołnierzy Wyklętych, poza blaskiem fleszy (żeby nie narazić się na obrzydzenie przeglądając zdjęcia)złożyli kwiaty i zapalili znicz lub świeczkę (nie będąc partią na znicz działaczy pewnie nie stać) ?? ?? Przechodzę koło tablicy codziennie i nic takiego nie rzuciło mi się w oczy "patrioci" !! !! !

05-04-2018 ~ Kukiz'15 nie jest partią buhaha ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Najbardziej zaangażowani"działacze" nie wiedzą, że partyja się szykuje.
05-04-2018 ~ Asi ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Próżno szukać takiego posła jak Andruszkiewicz u Kukiza.
05-04-2018 ~ do kreski ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Tak i od tej Zwiercan co głosowała na dwie ręce i od Andruszkiewicza, co to brał kilometrówki a nie ma samochodu i prawa jazdy.
05-04-2018 ~ kreska ( gość OSI) zgłoś naruszenie
A ten cały WiS to co to jest w ogóle? To od tego Morawieckiego, co to ostatnio mówił, że żydzi sami szli do obozów?
05-04-2018 ~ anonim ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Za zimno było to nie przyszliście ? ha ha ha
05-04-2018 ~ do do Gość ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Mocna polityczna odpowiedź ;) emblematy itp. itd. no cóż jesteśmy wolnym krajem i każdy mógł sobie przyjść z czym chciał a czy było to taktowne, czy nie, to każdy niech sobie sam to ocenia ale fakt, zamiast emblematów powinno się przyjść z biało-czerwoną flagą.....tak samo jak faktem jest to co o pośle zostało tutaj napisane.
05-04-2018 ~ elo ( gość OSI) zgłoś naruszenie
i to mi się podoba, nie byli organizatorami to się nie wtrącają i nie machają emblematami, z szacunkiem i powagą uczcili tą uroczystość
a nie nie tak jak niektórzy, nie przyłożyli ręki, a machali emblematami i przypinają sobie zasługi
05-04-2018 ~ do Gość ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Na odsłonięciu byli oławscy sympatycy Kukiz'15, natomiast z racji tego, że nie byli organizatorami tego wydarzenia ani nie czuli potrzeby świecenia emblematami ani nie zabierali głosu. Paweł Kukiz jak i inni posłowie wielokrotnie wypowiadali się na temat Żołnierzy Wyklętych ich stosunek do tego zagadnienia jest powszechnie znany. Kukiz'15 nie jest partią, zatem każdy sympatyk może mieć własny pogląd na dane zagadnienie. Dużym nietaktem byłoby nie będąc organizatorem wchodzić z butami i zabierać głos, wystawiać emblematy i banery, czy przypisywać sobie zasługi innych. Więc z wielkim niesmakiem słucham relacji i czytam komentarze ilu to było organizatorów tego przedsięwzięcia (wiedząc kto naprawdę stał za organizacją tego przedsięwzięcia), a wręcz z obrzydzeniem oglądałem zdjęcia z tych obchodów, które nietety przerodziły się w tani festiwal świecenia emblematami partyjnymi. Więc nawet dobrze, że osobiście mnie nie było, gdyż pewnie połowie obecnych naplułbym w twarz, za to, że nie potrafią uszanować powagi takiej uroczystości.
Ponadto rozumiem, że co do posła nie potrafisz skonstruować żadnych konkretnych zarzutów i jedynie plujesz jadem. Zatem pluj dalej, przy urnie cie z tego rozliczą.
05-04-2018 ~ Gość ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Przy obchodach pomagali i z PiS, i z WiS, i z KPN także burmistrz z BBS.....ale przede wszystkim byli to ludzie, tacy jak Łukasz, Edyta, Tomasz, Adam, Bogdan, Dorota, Jurek .......Kukiza w tym gronie nie było to fakty....a co bardziej zdziwiło, to nie było ich nawet przy odsłonięciu tablicy.....zastanawia w tym wypadku, jaki jest stosunek Kukiza do Żołnierzy Wyklętych ?
05-04-2018 ~ NET ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Edyta weź się za robotę, a nie bzdury w necie wypisujesz.
05-04-2018 ~ do do do XXX ( gość OSI) zgłoś naruszenie
A jakieś szczegóły tego "potraktowania"?
05-04-2018 ~ do do XXX ( gość OSI) zgłoś naruszenie
To wszystko jest znane, nie potrzebne tutaj pismo posła.....która ma mega refleks he he w tym temacie.....a zresztą, szkoda gadać jak potraktował On organizatorów obchodów odsłonięcia tablicy które odbyły się niedawno.
04-04-2018 ~ Andrzej ( gość OSI) zgłoś naruszenie
W końcu pojawia się jakaś alternatywa i opozycja dla układu BBS-PO, bo radni PiS, którzy mówili, że podwyżka burmistrzowi się należy jak "psu zupa", albo tacy co go wychwalali przy głosowaniu nad budżetem i się żalili, że oni w sumie lubią burmistrza, ale koledzy im kazali nie głosować za, więc nie wiedzą co mają robić, to jakieś nieporozumienie. W końcu pojawił się ktoś, kto miał odwagę powiedzieć sprawdzam.
04-04-2018 ~ do XXX ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Z tego co kojarzę Kukiz'15 wystąpił do burmistrza o informację dotyczącą zarobków prezesa ZWiK i podwyżek cen wody. Zobaczymy co burmistrz odpowie.
04-04-2018 ~ XXX ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Niech koleżanka sprawdzi prezesa ZWiK ile zarabia, w końcu jest tam z ramienia Platformy Obywatelskiej, nam zaserwowali podwyżki wody w Oławie a sam prawie 30 tys. zarabia......Platformo Obywatelska, ty nas tutaj nie umoralniaj, masz do tego najmniejsze prawo.
03-04-2018 ~ Ha ha ha ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Śmiać mi się chce z komentarzy typu....głosowaliśmy za zmiany...jesteśmy oburzeni itp. itd. .....a później typowy język opozycji....kogo oszukujecie....wielu z was tutaj to .....znane osoby np. PO ha ha
03-04-2018 ~ Gino ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Nie obchodzi mnie ani mojej rodziny kto ile zarabiał za PO, PSL . SLD i AWs. W 2015r glosowaliśmy za zmianami , aby m.in. nie było dysproporcji w społeczeństwie- oddaliśmy głosy na PiS i spotkalo mnie i moją rodzine wielkie rozczarowanie.
"Polska polityka musi być inna. Pokora, praca, umiar, roztropność w działaniu i odpowiedzialność. A przede wszystkim słuchanie obywateli. To są zasady, którymi będziemy się kierować. Koniec z arogancją władzy i koniec z pychą." (Beata Szydło, Expose - 18/11/2015)

Czas zweryfikował te zapowiedzi. Zamiast zapowiadanej naprawy państwa i realizacji wyborczych obietnic w dialogu ze społeczeństwem, zobaczyliśmy przede wszystkim konsekwentny i bezwzględny marsz po władzę.To zapewne największe rozczarowanie Prawem i Sprawiedliwością, które do wyborów szło pod szyldem zmiany.Okazało sie,że władza psuje, im większa, tym bardziej.Skok PiS na kasę państwa jest j bezprecedensowy. Po niespełna roku „Misiewicze” i " Pisiewicze"wyparli jak się okazało skutecznie „ośmiorniczki” ze zbiorowej wyobraźni Polek i Polaków.„Dobra zmiana” jak się okazuje to tylko prosta wymiana krewnych i znajomych sprawujących władzę i puste hasło ideowe z kampanii wyborczej.
02-04-2018 ~ Kombos ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Do "Do Kombos", a we wcześniejszych latach dyrektorzy jakie mieli zarobki?! W radzie miejskiej są tylko radni z PiS-u?!
02-04-2018 ~ Do Kombos ( gość OSI) zgłoś naruszenie
nie trzeba oglądac TVN ,wystarczy zajrzeć do oświadczeń majątkowych np. radnych oławskich i powiatu oławskiego , którzy dostali stanowiska dyrektorskie . Zarobki powalają z nóg . Np. za 2016r jeden z dyrektorów zarobił jedynie - 217 927,37+ 21 934,14.
Dobra zmiana jest jak widac dla wybranych.
01-04-2018 ~ Kombos ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Gino,podaj konkrety, a nie bredzisz jak tvn.
31-03-2018 ~ Gino ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Koryto PIS coraz większe.Zarzucali nepotyzm, kolesiostwo PSL i PO. Wygrali, bo miało być lepiej, uczciwiej, przejrzyściej. Dzisiaj ta zmiana pokazuje już jawnie swoją arogancję względem wyborcy, pokazuje niekompetencje, amatorszczyznę i zwykłą chciwość.Nie ma u nich miejsca na przyzwoitość, taką ludzką, na profesjonalizm.PO, PSL kradli a ci teraz biorą bo im się po prostu należy.
31-03-2018 ~ Kombos ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Ojoj, jaka szkoda. A za platfusów taaacy kompetentni byli. Pierwszy przykład z góry to Kapica, dzieki któremu poszło się rypać z budżetu państwa 21 mld zł.
31-03-2018 ~ Zez ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Wielkie zmiany także w radach nadzorczych, nie tylko w rekrutacji urzednikow wyborczych.Osoby wybrane przez pracowników do rady nadzorczej spółki Skarbu Państwa lub grupy kapitałowej nie będą musiały spełniać wymogu posiadania wyższego wykształcenia. Wszystko za sprawą ustawy, którą podpisał ostatnio prezydent Andrzej Duda

Zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, wskazujące, iż osoby wybrane przez pracowników do organu nadzorczego będą zwolnione z wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wymogu posiadania wykształcenia wyższego czy wymogu zdania egzaminu dla kandydata na członka rady nadzorczej - informuje Kancelaria Prezydenta RP.
Znów kolejne posady dla Pisiewiczów , w myśl zasady BMW.
30-03-2018 ~ Kombos ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Ludek, co ci się popierożyło. Firm prywatnych jest bez liku, jeżeli nie masz wykształcenia kierunkowego, to po cholerę pchać się w urzędy? A po drugie, to co, straciłeś pracę po odejściu platfusów?!
30-03-2018 ~ Ludek ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Teraz cv nie jest ważne, tylko zajomosc z decydentem.Dyplomy mozna schowac do szuflady, prace dostaja pisiewicze a zwykły człowiek na śmieciowce albo praca za granicą
30-03-2018 ~ Kombos ( gość OSI) zgłoś naruszenie
A niby dla kogo miałaby być ta praca? Jak firma szuka kierowcy autobusu, to nie zatrudnia fryzjerki. Tak samo jak potrzebują urzędników. To za peło zatrudniali z klucza partyjnego, im głupszy tym lepszy.
30-03-2018 ~ Eliza ( gość OSI) zgłoś naruszenie

Tak wiem ,że to praca i nawet dodatkowo płatna :
W stanowisku z 7 lutego PKW informowała, że powołanych zostanie około 5 500 urzędników wyborczych, których wysokość wynagrodzenia za miesiąc pracy wynosić będzie 4 473,55 zł.
30-03-2018 ~ do Eliza ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Jaka to praca ? To żaden etat, proszę czytać ze zrozumieniem......kto jak kto, ale pani powinna wiedzieć jak to funkcjonuje.
30-03-2018 ~ Eliza ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Znów praca dla swoich, bo trzeba być zatrudnionym na stanowisku urzędnika. Praca dla wybranych w ramach dobrej zmiany- nikt spoza urzędu nie kwalifikuje się. O co z tym chodzi?


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin