Pod naszym patronatem: Hideout 2019 | Season Start w Jelcz-Laskowicach | Dni Jelcza-Laskowic 2019
reklamaIII edycja programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku

- opublikowano: 02-03-2018

Przedstawienia teatralne, żonglerka z ogniem, tworzenie barwnych kukiełek, warsztaty fotografii, nauka robienia zdjęć dronem, komponowanie utworów, koncerty, produkcja filmów- to tylko niektóre sposoby realizacji lokalnych projektów z zakresu edukacji kulturowej w ramach programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku.

Program Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku finansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Operatorem programu BMK na DŚ został Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu.

Program dedykowany jest edukatorom i animatorom kultury, którzy poprzez uczestniczenie w nim mogą podnieść swoje kompetencje i zrealizować pomysły na przedsięwzięcia z zakresu edukacji kulturalnej. Podnoszenie kompetencji odbywa się poprzez cykl warsztatów, prowadzonych przez specjalistów z zakresu edukacji kulturowej, a także praktyków wcześniejszych działań. W warsztatach biorą udział trzyosobowe zespoły składające się z przedstawicieli sektora edukacji, kultury oraz organizacji pozarządowych, które w dalszej kolejności przystępują do wprowadzenie w życie swoich pomysłów na przedsięwzięcia kulturalne. Każdy z zespołów otrzymuje 10 tys. zł na zakup niezbędnych materiałów i usług. Może także zatrudnić instruktorów, którzy pomogą zrealizować kolejne działania warsztatowe, szkoleniowe, tym razem adresowane do uczestników przedsięwzięć, dzieci, młodzieży, osób dorosłych.

W ten sposób umiejętności, kompetencje tworzenia kultury, uczestniczenia w niej w sposób twórczy, przenoszone są na osoby rozpoczynające przygodę z edukacją kulturową.

W tym roku w programie BMK na DŚ przewiduje się udział 7 trzyosobowych zespołów z całego Dolnego Śląska, które wystartują w dwuetapowym konkursie regrantingowym poprzedzonym spotkaniami informacyjnymi oraz otwartymi warsztatami z zakresu edukacji kulturowej. Cykl spotkań informacyjnych rozpoczyna się w Jaworze, następne w Oławie, Gryfowie i Kłodzku, a otwarte warsztaty zostaną przeprowadzone w Legnicy. Na spotkania zapraszamy nauczycieli, instruktorów, animatorów kultury, artystów, dziennikarzy, osoby zrzeszone w fundacjach, stowarzyszeniach, których celem statutowym jest działalność edukacyjna i kulturalna oraz wszystkich pasjonatów kultury.

Realizacja programu jest możliwa dzięki patronatom honorowym samorządów lokalnych. Swojego godła użyczają programowi dolnośląskie miasta i powiaty.

Burmistrz Jawora Emilian Bera oraz Arkadiusz Sikora- koordynator programu Bardzo Młoda Kultura zapraszają wszystkich zainteresowanych na pierwsze spotkanie informacyjne, które odbędzie się 13 marca br., w Europejskim Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa w Jaworze. Kolejne zaplanowane spotkania odbędą się:
20 marca godz. od 11:00 do 14:00, Gryfów Śląski, ul. Kolejowa 31 – Hotel „Stacja nad Kwisą”
21 marca godz. od 11:00 do 14:00, Oława, Plac Zamkowy 10  – Liceum Ogólnokształcące nr 1
22 marca godz. od 11:00 do 14:00, Kłodzko, ul. Wojska Polskiego 11 – I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego.
Formularz naboru zostanie zaprezentowany podczas obowiązkowego spotkania kwalifikacyjnego, które odbędzie się 11 kwietnia br., od godz. 11.00 do 14.00 w Zamku Piastowskim w Legnicy.

Aktualności dotyczące programu i spotkań informacyjnych zamieszczane są na stronie www.bardzomlodakultura.pl oraz na portalu Facebook – fun page Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku.

Film prezentuje działania sieciujące w 2017 roku:
https://www.youtube.com/watch?v=DvDMI3OnHuY

Filmy z realizacji projektów w 2017 i 2016 roku:
https://www.youtube.com/watch?v=032zMQt_O14
https://www.youtube.com/watch?v=7yotBjUlQZw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=MvqXS2PWwYw&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=RMrVuYIu5Yg&t=20s

Kilka liczb związanych z projektem:

Program realizowany jest we wszystkich województwach, zatem mamy 16 lokalnych partnerów. Na Dolnym Śląsku jest to Ośrodek Kultury i Sztuki we Wrocławiu Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego. W skali kraju program wspiera ponad 600 partnerów instytucjonalnych (Partnerów operatora i Partnerów programów regrantingowych). Na Dolnym Śląsku operatora wspierają Dolnośląskie Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Towarzystwo Edukacji Otwartej, Dolnośląska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu oraz DOKIS.pl.
Ogółem podmiotów zaangażowanych w projekt było 581 (placówki oświatowe, partnerzy).
Liczba uczestników bezpośrednich (2016 r.) w skali kraju 8,5 tys. - obejmowała regranting,
warsztaty, działania sieciujące. Odbiorcy pośredni stanowili 17, 5 tyś. osób.

W ostatniej edycji programu w spotkaniach sieciujących (konferencjach), wzięło udział 340 osób, sam operator przeprowadził 15 warsztatów, w których uczestniczyło 130 osób, do konkursu regrantingowego zgłosiły się 164 osoby. Do I etapu wpłynęło 41 wniosków, do II zostało zakwalifikowane 14, z których wybrano 7 najlepszych. W ich realizację zaangażowano 140 osób (rodzice, wolontariusze itp.). W sumie w 2017 roku zrealizowano ok. 30 materiałów filmowych.

Poniższy link przedstawia mapkę z lokalizacjami dotychczasowych projektów BMK:
https://drive.google.com/open?id=1hqd1e1OprjJhNNZ9GKvUmGIyvR0&usp=sharing

W ostatniej edycji przedsięwzięcia były realizowane w Niechlowie, Świdnicy, Nielubi, Psarach, Oleśnicy, Jeleniej Górze i Wołowie, zaś w 2016 roku w Bolesławcu, Legnicy, Wleniu, Bielawie, Wrocławiu, Jaworze, Kromnowie, Bolkowie, Kamiennej Górze oraz Gaworzycach.

Krótki opis projektów BMK na DŚ – 2017:

„Wołowski recykling lokalny” to warsztaty z twórczego wykorzystania rzeczy niepotrzebnych, odpadów, surowców wtórnych realizowane od 1 lipca do 13 października kończące się wystawą prac uczestników projektu. Warsztaty będą współrealizowane przez lokalnych rzemieślników i artystów. Grupą odbiorców działań warsztatowych są uczniowie wołowskich klas gimnazjalnych. W skład zespołu projektowego wchodzą: Anna Stelmarczyk-Matraj, Monika Bronowicka, Natalia Gołubowska.

„Mój pierwszy koncert” to inicjatywa realizowana od 1 czerwca do 22 października na terenie gminy Wisznia Mała. Polega ona na połączeniu trzech środowisk we wspólnym akcie twórczym zwieńczonym koncertami dzieci i młodzieży u boku profesjonalnych muzyków i niepełnosprawnych artystów podopiecznych Fundacji im. Brata Alberta we Wrocławiu. Podczas warsztatów muzycznych uczestnicy projektu własnoręcznie wykonają proste instrumenty muzyczne i nauczą się na nich grać. W skład zespołu projektowego wchodzą: Jarosław Andrzejczak, Magdalena Just, Aleksander Sadowski.

„FONIATRYK. Pejzaż dźwiękowy” to eksperymentalna inicjatywa kulturalna, która będzie realizowana w Kamiennej Górze i Świdnicy. Uczestnicy projektu w okresie od 1 lipca do 30 września tworzyć będą pejzaże dźwiękowe miejsc, komponować i aranżować utwory muzyczne oraz badać audiosfery miasta i lasu. Efektem pracy będzie instalacja dźwiękowa zaprezentowana na festiwalu muzycznym w Kamiennej Górze oraz wspólne działania performatywne z muzykami Festiwalu Bachowskiego w Świdnicy. W skład zespołu projektowego wchodzą: Marcelina Halaś, Joanna Oleksy, Oliwia Salamon.

„Teatr w moich rękach” projekt teatralny teatru lalek, w którym uczestnicy pod okiem animatorów i aktorów stworzą scenariusz, samodzielnie wykonają lalki oraz przygotują własne przedstawienie. Warsztaty teatralne odbędą się we wrześniu. Całość działań zakończy się premierą spektaklu w październiku w szkołach w Nielubi i w Brzegu Głogowskim. Odbiorcami projektu będzie grupa dzieci ze szkoły podstawowej w Nielubi. Projekt realizowany będzie od połowy sierpnia do połowy października. W skład zespołu projektowego wchodzą: Katarzyna Rokosz, Katarzyna Płuciennik – Wójt, Iwona Trzeciak.

„Kulturalna Oleśnica” projekt stawia sobie za cel pokazanie Oleśnicy, osób tworzących jej kulturę i historię okiem i piórem młodych mieszkańców Oleśnicy i Dobroszyc. Na projekt składają się warsztaty dziennikarskie, fotograficzne, montażu filmów, a także warsztaty z korekty tekstów dziennikarskich i organizacji pracy redakcyjnej. Najciekawszą częścią projektu będą wywiady prowadzone przez młodzież z oleśnickimi artystami publikowane w lokalnej prasie, a także wydanie Spacerownika po kulturalnej Oleśnicy. Projekt rozpoczyna się jeszcze przed wakacjami i zakończy się w połowie października. W skład zespołu projektowego wchodzą: Edyta Małys-Niczypor, Monika Zdobylak, Marzena Tyl.

„Paczłorkowo” to połączenie różnych dziedzin sztuki, różnorodnych działań twórczych oraz różnych środowisk, odwołujących się do uniwersalnego język teatru, muzyki i plastyki, zakończone spektaklem wystawionym na scenie jednego z teatrów jeleniogórskich. Scenariusz, scenografia i muzyka stworzone będą przez jeleniogórską młodzież gimnazjalną, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, uczestników Muzycznej Grupy Integracyjnej PENTATONIKA. Projekt będzie realizowany od 11 września do 21 października. W skład zespołu projektowego wchodzą: Katarzyna Mokanek – Piątek, Edyta Chwalibóg, Beata Ignatowska.

„Nie ma nudy, jest ogień” to projekt adresowany do młodzieży z gminy Niechlów w wieku 14 – 19 lat, która interesuje świat sztuki cyrkowej. Projekt przewiduje m.in. taniec z ogniem, warsztaty kuglarskie i warsztaty z choreografii. Całość zakończona zostanie spektaklem. Realizatorzy chcą się zmierzyć z problemem braku ciekawych zajęć dla młodych dorosłych w małych miejscowościach. Działania projektowe prowadzone będą od 20 czerwca do 20 września. W skład zespołu projektowego wchodzą: Katarzyna Kurdek, Katarzyna Słomczyńska, Patrycja Kurdek.

10 najlepszych projektów w edycji 2016 to:

„Sztuczki muzealne” – cykl warsztatów, które będą się odbywać we wrocławskich galeriach/muzeach prezentujących sztukę współczesną. W skład cyklu wchodzą „lekcje muzealne” oparte na aktywnościach interaktywnych, w pełni angażujących uczestników i poza dyskursywnych oraz tworzenie przez dzieci prac korespondujących z tym, czego nauczyły się podczas warsztatów. Zwieńczeniem projektu ma być wystawa prac stworzonych przez dzieci. Odbiorcami inicjatywy jest około 30 uczniów szkół podstawowych położonych z dala od centrum miasta oraz ich rodziny. Osoby realizujące projekt: Monika Krzysztofińska, Agata Iżykowska, Alicja Abramowicz. Opieka merytoryczna BMK na DŚ – Ryszard Kessler.

„Wkoło koła” – projekt realizowany na terenie powiatu bolesławieckiego. Projekt opiera się na spotkaniu ludzi w kole, które jest naturalną formą spotkania a dziś trudne do uzyskania z uwagi na wiele blokad i 4ahamowani na inność kulturową i mentalną. Projekt stwarza warunki do bycia we wspólnocie mimo pochodzenia, poglądów i wieku. Różnorodne społeczeństwo, zamieszkujące Bolesławiec i jego okolice nie zawsze ma świadomość lub nie pamięta, z czego wynika jego wielokulturowość. Elementem łączącym będzie koło, które pozwala na bycie równym w tańcu – tańce w kręgu, w pracy – wypiek kołaczy przez koło gospodyń wiejskich i w rękodziele – tworzenie na kole garncarskim. Odbiorcami projektu są dzieci, opiekunowie i rodzice uczestniczący w projekcie, koło gospodyń wiejskich oraz widzowie zaproszeni na spektakl „Wkoło koła”. Osoby realizujące projekt: Anna Idkowiak, Aleksandra Gólczewska, Jarosław Sawicki. Opieka merytoryczna BMK na DŚ – Paweł Kamiński.

„Teatr w walizce” – projekt realizowany na terenie gminy Jawor. Cykl działań związanych z teatrem. Projekt jest inspirowany formułą „wychodzenia teatru w przestrzeń miejską”. Młodzież będzie tworzyć teatralną opowieść o swoim mieście, szukać tematu, który stanie się podstawą do stworzenia spektaklu inspirowanego historią miasta. W ramach projektu odbędą się warsztaty teatru fizycznego z elementami scenografii zakończone pokazem przygotowanego materiału widowiska – happeningu polegającego na spontanicznym zaangażowaniu widowni, przechodniów do rozgrywanych scenek. Odbiorcami projektu jest dzieci i młodzież gimnazjalna z terenu gminy Jawor. Grupa warsztatowa będzie liczyć około 30 osób, a grupa odbiorców około 800 osób. Osoby realizujące projekt: Honorata Kulig, Danuta Brdak, Alina Nolbrzak. Opieka merytoryczna BMK na DŚ – Maciej Borowski.

„Wokół lnu” – projekt realizowany na terenie miasta Kamienna Góra. Osią projektu jest len, jego historyczne miejsce w tradycji rzemiosła, jego wykorzystanie dla tworzenia ubiorów, przedmiotów codziennego użytku, ale również, jako tworzywa artystycznych realizacji. Poszczególne etapy projektu pozwolą młodym ludziom zdobyć wiedzę na temat wykorzystania lnu na przestrzeni wieków, zdobyć podstawowe umiejętności tkackie oraz podjąć próbę pracy w grupie nad twórczym wykorzystaniem lnu w przestrzeni miejskiej. Finałem projektu będą działania teatralne w przestrzeni miejskiej. Odbiorcami inicjatywy jest młodzież gimnazjalna, rodzice uczestników, nauczyciele, przedstawiciele władz oraz mieszkańcy Kamiennej Góry. Osoby realizujące projekt: Agnieszka Jaksoń, Joanna Steczko, Karolina Adamczyk. Opieka merytoryczna BMK na DŚ – Paweł Kamiński.

„Opowieści ostateczne” – projekt realizowany w Starej Kamienicy i Kromnowie. Celem projektu jest zainicjowanie procesu twórczego wśród uczniów starokamienickiego gimnazjum w oparciu o wydaną książkę „Opowieści ostateczne” Leszka Różańskiego (kulturoznawcy, mieszkańca Kopańca). Książka jest zbiorem opowieści o wydarzeniach w Górach Izerskich na przestrzeni dziejów. Uczniowie przygotują spektakl teatralny z oprawą muzyczną (pod nadzorem instruktora lub aktora) oraz wystawę prac malarskich/rysunkowych ilustrujących temat przedstawienia. Finałem inicjatywy będzie wydarzenie kulturalne dla mieszkańców okolic i turystów, w formie przedstawienia teatralnego oraz wernisażu prac w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie. Odbiorcami projektu jest grupa młodzieży z Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Starej Kamienicy oraz uczestnicy spektaklu i wernisażu prac plastycznych w Artystycznej Galerii Izerskiej w Kromnowie. Osoby realizujące projekt: Adam Spólnik, Anna Hac-Kaczmarek, Patrycja Wojtkowiak. Opieka merytoryczna BMK na DŚ – Maciej Borowski.

„Black & White. Kuglarski świat” – projekt realizowany w gminie Gaworzyce. Celem projektu jest ożywienie środowiska wiejskiego poprzez utworzenie grupy kuglarskiej wśród dzieci i młodzieży. Projekt zakłada wyjście ze sztuką na zewnątrz, w przestrzeń publiczną, gdzie odbywałyby się zarówno warsztaty jak i występy. W ramach sztuki kuglarskiej uczestnicy projektu będą się uczyć żonglerki, poi, szczudlarstwa, chodzenia po rozciągniętej taśmie oraz rola bola. Odbiorcami inicjatywy są dzieci, młodzież oraz chętni dorośli z terenu gminy Gaworzyce. Osoby realizujące projekt: Karolina Cieślak, Joanna Brodowska, Agnieszka Saj-Powchowicz. Opieka merytoryczna BMK na DŚ – Ryszard Kessler.

„Tu Movie Wleń” – projekt realizowany na terenie miasta Wleń. Założeniem projektu jest wykorzystanie energii „Bardzo Młodego Kina” – Kino za Rogiem Jutrzenka, jego infrastruktury, klimatu oraz zaplecza multimedialnego, dla kształcenia potrzeb kulturowych starszych dzieci o młodzieży poprzez animację i edukacje kinowo – filmową. Zorganizowane zostaną warsztaty prowadzone przez lokalnych liderów, które będą dotyczyć sfery edukacyjnej oraz sfery dydaktycznej. Odbiorcami projektu jest 20 uczniów klas VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum z Zespołu Szkół im. Św. Jadwigi Śląskiej we Wleniu. Osoby realizujące projekt: Anna Komsta, Magdalena Borkowska, Agnieszka Malinowska. Opieka merytoryczna BMK na DŚ – Maciej Borowski.

„Teatr pod Wulkanem” – projekt realizowany na terenie miasta Bolków. Celem projektu jest stworzenie zespołu artystycznego pod nazwą „Teatr pod Wulkanem”, którego nazwa nawiązuje do położenia zamku Bolków w Krainie Wygasłych Wulkanów. Grupa będzie skupiała dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej, młodzież z gimnazjum i seniorów. Założeniem projektu jest połączenie tych grup wiekowych i wystawienie sztuki teatralnej pt. „Nawrócenie diabła”, która zostanie wystawiona na Zamku w Bolkowie. Osoby realizujące projekt: Anna Szymańska, Ryszard Brożek, Magdalena Rink. Opieka merytoryczna BMK na DŚ – Paweł Kamiński.

„Edukacja z filmem i legendą” – projekt realizowany na terenie miasta Bielawa. Celem projektu jest ekranizacja jednej z legend regionalnych „Zielony myśliwy” z rejonu Gór Sowich. W tym celu stworzona zostanie grupy młodzieży, zaangażowanej w poszczególne elementy działań filmowych, od scenariusza do postprodukcji. Uczestnicy projektu sami od postaw stworzą cały film, który następnie zostanie uroczyście zaprezentowany i udostępniony w przestrzeni internetowej. Odbiorcami projektu jest młodzież z terenu Bielawy, ale także nauczyciele i opiekunowie. Osoby realizujące projekt: Jarosław Florczak, Natalia Hiler, Iwona Gryś. Opieka merytoryczna BMK na DŚ – Maciej Borowski.

„Orbita kultury” – projekt realizowany na terenie miasta Legnica. Celem projektu jest przeprowadzenie na jednym z największych legnickich osiedli – os. Kopernika, szeregu działań kulturalno – artystycznych i animacyjnych dla środowiska lokalnego. Projekt będzie polegał na realizacji kulturalnej jesieni, czyli mocno artystycznego końca roku w Spółdzielczym Domu Kultury. Odbędzie się cykl 8 warsztatów (czytelniczych, tanecznych, kreatywnych) dla dzieci i młodzieży z zespołem Downa, przedszkolaków, uczniów, a także międzypokoleniowych spotkań edukacyjnych dla dorosłych. Osoby realizujące projekt: Justyna Teodorczyk, Barbara Miśkiewicz-Hanysz, Barbara Mazurkiewicz. Opieka merytoryczna BMK na DŚ – Paweł Kamiński.

Projekt jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 oraz Województwo Dolnośląskiedodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )

OSI - OLAWA.INFO - III edycja programu Bardzo Młoda Kultura na Dolnym Śląsku

najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin