Pod naszym patronatem: Hideout 2019 | Season Start w Jelcz-Laskowicach | VI Nocny Maraton Pływacki Termy Jakuba
reklamaKontynuacja bezpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

- opublikowano: 06-02-2018

Od 2016 roku w naszym powiecie działają 3 punkty, uruchomione przez starostę oławskiego, w których osobom uprawnionym jest udzielana (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy) nieodpłatnie pomoc prawna.

O dużym zainteresowaniu poradami, udzielanymi mieszkańcom bezpłatnie, przez prawników (zadanie realizuje samorząd powiatowy, środki pochodzą z budżetu państwa) świadczą statystyki. W 2017 roku w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w naszym powiecie udzielono łącznie 569 porad prawnych. Najwięcej porad udzielono w punkcie zlokalizowanym w Jelczu-Laskowicach - 176 porad, co stanowi 30,9%. Drugim w kolejności był punkt w mieście Oława - 158 porad, co stanowi 27,8% oraz punkt obsługujący mieszkańców gminy Gmina Domaniów - 124 porady, co stanowi 21,8% oraz gmina Oława - 111 porad, co stanowi 19,5 %.

Z porad prawnych częściej korzystały kobiety, najwięcej było osób powyżej 65. roku życia. Najczęstszą formą udzielonej pomocy prawnej było poinformowanie osoby uprawnionej, o obowiązującym stanie prawnym oraz wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.

W punktach, w których nieodpłatną pomoc prawną udzielają adwokaci lub radcowie prawni, dominuje pomoc prawna udzielana osobom uprawnionym, które ukończyły 65 lat, lub nie ukończyły 26. Kolejną grupą są osoby, które posiadają decyzje o świadczeniu pomocy społecznej i Kartę Dużej Rodziny. Prawnicy udzielają porad prawnych w zakresie przewidzianym ustawą, a wśród nich dominują sprawy z zakresu: prawa cywilnego, prawa spadkowego i prawa rzeczowego.

Gdzie można uzyskać bezpłatną pomoc prawną?

Pierwszy punkt znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Oławie, pl. Zamkowy 15 (pokój nr 13). Pomoc prawna świadczona jest w dni powszednie, w godzinach od 14.00 do 18.00, przez adwokatów.

Drugi punkt jest zlokalizowany w budynku Urzędu Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice, ul. Witosa 24, (sala USC). Pomoc prawna świadczona jest w poniedziałki, środy, czwartki i piątki od godz. 8.00 do 13.00 oraz we wtorki od godz. 15.00 do 19.00. Punkt ten prowadzi organizacja pozarządowa.

Trzeci punkt działa w dwóch miejscach:

* dla mieszkańców gminy Domaniów - w budynku Urzędu Gminy Domaniów, Domaniów 56, pokój nr 1a: w piątki, od godz. 10.00 do 14.00;
* dla mieszkańców gminy Oława - w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, przy ul. św. Rocha 3, pokój nr 10 - w poniedziałki i wtorki od godz. 11.30 do 15.30, w środy od godz. 8.00 do 12.00 i czwartki od godz. 8.30 do 12.30. Porad udzielają radcowie prawni.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach,
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma, pod warunkiem jednak, że dana sprawa znajduje się na etapie przedsądowym, a w przypadku spraw karnych – nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze,
4) pomoc w sporządzeniu projektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe albo postępowanie sądowo - administracyjne,
5) pomoc w sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym (art. 3 ust 1).

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która:
1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
2) posiada Kartę Dużej Rodziny;
3) uzyskała zaświadczenie przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o weteranach działań poza granicami państwa;
5) nie ukończyła 26 lat, albo ukończyła 65 lat;
6) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
7) jest w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje informacje w zakresie: Prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, Prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje natomiast spraw: podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej; z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego; związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zachęcamy osoby uprawnione do skorzystania z bezpłatnej pomocy prawnej.

źródło: Starostwo Powiatowe

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 1. )
06-02-2018 ~ oławiak ( gość OSI) zgłoś naruszenie
Super to się chwali ale są w naszym powiecie, mieście którzy nie kwalifikują sie do uzyskania takiej pomocy prawnej ! Co z nimi ?, czy każdego stać na to i na prywatne porady prawne , które niejednokrotnie trochę kosztują .Pod ochronkę wzięto przeważnie ludzi po 65 roku życia i starszych albo do 26 roku zycia Co z pozostałymi mieszkańcami odchodzą z kwitkiem bo im taka pomoc nie przysługuje. Niejednokrotnie nie kwalifikując się do żadnych kategorii muszą sami borygać się po prawnikach , urzędach a tez nie wiedzą jak i co .Czy ich los jest zdany na samych siebie .Przecież można by było przynajmniej raz na 2 , 3 lata umożliwić taką poradę bezpłatną prawną ale po co! U nas, jak zwykle grochem o scianę .Inni co pracujesz to stać cię na poradę?, oj nie zawsze! - pomyślmy!


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2019 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin