Informator: Wybory Samorządowe 2018
reklamaKolejne pozyskane środki zewnętrzne przez Gminę Domaniów

- opublikowano: 09-10-2017

Gmina Domaniów pozyskała kolejne środki zewnętrzne na oświatę. Wójt Gminy Domaniów Wojciech Głogulski podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim na dofinansowanie Projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Strategia rozwoju Polski Zachodniej do roku 2020.

Nr naboru, nazwa Osi Priorytetowej, Działania, Podziałania, Priorytet inwestycyjny - cel, tytuł projektu:
RPDS.10.02.01-IŻ.00-02-220/17 (Edukacja. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny).

Celem projektu jest ograniczanie i zabieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Tytuł: „Świat wokół nas – wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Domaniów i Gminę Wiązów”

Wnioskodawca: Gmina Domaniów
Partner: Gmina Wiązów

Inne podmioty/instytucje zaangażowane w realizacje projektu: Gminny zespół Oświaty w Domaniowie, Akademia Szybkiej Nauki Tadeusz Buzarewicz.

Czas zamknięcia projektu: 30.06.2019 r.
Całkowita wartość projektu: 1 428 856, 80 zł
Kwota dofinansowania, dotacji bezzwrotnej: 1 315 351, 80 zł

Szczegółowe zadania, które będą realizowane w projekcie:
- Zajęcia pozalekcyjne matematyczno-przyrodnicze; w tym zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów
- Zajęcia pozalekcyjne – efektywna nauka; w tym: zakup materiałów dydaktycznych dla uczniów i zestawów trenerskich dla nauczycieli, szkolenia nauczycieli
- Zajęcia pozalekcyjne – robotyka oraz zakup doposażenia, zestawów Lego Technika, tablety do programowania skonstruowanych robotów
- Zajęcia pozalekcyjne – informatyka i druk 3D; zakup sprzętu takiego jak drukarki 3D i materiałów eksploatacyjnych, zużywalnych
- Organizacja olimpiad (testów wiedzy na wejściu i wyjściu) i festiwali projektów matematyczno-przyrodniczych oraz festiwali robotów
- Cykliczne, semestralne warsztaty dla nauczycieli a także monitorowanie jakości zajęć pozalekcyjnych

źródło: Gmina Domaniów

dodaj
komentarz
komentarz z NICKiem
zarejestruj
swój NICK


Polub OSI

Waszym zdaniem (komentarzy: 0. )


najnowsze tematy:
komentowane
reklama
Oławski Serwis Informacyjny - pierwszy oławski portal: Oława, Jelcz Laskowice, Domaniów | redakcja | reklama | OSI odtłuszczone ;) OSI i "ciasteczka"
UAD.PL | OSI - OLAWA.INFO 2004 - 2018 | reklama | redakcja | mapa serwisu | polityka prywatności | regulamin